0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết Khu đô thị dịch vụ số 1 Tân Quang, thành phố Sông Công

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

Quy hoạch chi tiết Khu đô thị dịch vụ số 1 Tân Quang, thành phố Sông Công

- Khu đất lập quy hoạch có tổng diện tích Khoảng 35,94 ha. Phạm vi ranh giới được xác định như sau: Phía Đông: Giáp Khu đô thị và dịch vụ tiện ích - Khu công nghiệp Sông Công II. Phía Tây: Giáp đất đồi, đất ruộng lúa và dân cư hiện có xóm La Doan. Phía Nam: Giáp đất đồi, đất ruộng lúa và dân cư hiện có xóm La Doan, Làng Vai. Phía Bắc: Giáp đất đồi, đất ruộng lúa và dân cư hiện có xóm Làng Dỗ và cổng vào Khu công nghiệp Sông Công II.

- Được UBND thành phố Sông Công phê duyệt tại Quyết định số 1710-QĐ/UBND ngày 28 tháng 08 năm 2019

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị dịch vụ số 1 Tân Quang, thành phố Sông Công : Xây dựng Khu đô thị dịch vụ số 1 Tân Quang Là khu đô thị được quy hoạch đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội để tạo quỹ đất phát triển đô thị.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2019

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu đô thị dịch vụ số 1 Tân Quang, thành phố Sông Công

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng kiến trúc cảnh quan

+ QH 02: Bản vẽ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

+ QH 05: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi