Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

Diện tích: 23,27 ha

Vị trí:  Khu vực lập quy hoạch nằm trong khu đất sản xuất nông nghiệp thuộc xã Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, cách trung tâm Thành phố Bắc Giang khoảng 1,5km về phía Bắc, có diện tích 232.762m2, được giới hạn như sau:

- Phía Bắc: Giáp cánh đồng và nghĩa trang nhân dân Đồng Gốm;

- Phía Nam: Giáp đường Tỉnh lộ 295B (Quốc lộ 1A cũ);

- Phía Đông: Giáp khu dân cư thôn Trại Bắc, xã Xương Giang;

- Phía Tây: Giáp đường vành đai Đông Bắc.

 

Cơ cấu sử dụng đất: đất ở, đất công trình công cộng, đất hạ tầng kỹ thuật, đất cây xanh, mặt nước…

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các bản vẽ như sau:

01-Bản vẽ

-QH02A: Hiện trạng sử dụng đất

-QH02B: Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

-QH04A: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

-QH04B: Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan

-QH06A: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

-QH06B: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

-QH06C: Bản đồ quy hoạch cấp nước

-QH06D: Bản đồ đánh giá tác động môi trường chiến lược

-QH07A: Bản đồ quy hoạch cấp điện sinh hoạt

-QH07B: Bản đồ quy hoạch cấp điện chiếu sáng

-QH07C: Bản đồ quy hoạch thông tin liên lạc

-QH08: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

 

02-Thuyết minh tổng hợp

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file Word (.doc).

 (b)

Date published: 03.03.2017 | 14:01
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Kosy – xã Xương Giang, thành phố Bắc Giang

Thông tin đồ án quy hoạch:

Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

Diện tích: 23,27 ha

Vị trí:  Khu vực lập quy hoạch nằm trong khu đất sản xuất nông nghiệp thuộc xã Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, cách trung tâm Thành phố Bắc Giang khoảng 1,5km về phía Bắc, có diện tích 232.762m2, được giới hạn như sau:

- Phía Bắc: Giáp cánh đồng và nghĩa trang nhân dân Đồng Gốm;

- Phía Nam: Giáp đường Tỉnh lộ 295B (Quốc lộ 1A cũ);

- Phía Đông: Giáp khu dân cư thôn Trại Bắc, xã Xương Giang;

- Phía Tây: Giáp đường vành đai Đông Bắc.

 

Cơ cấu sử dụng đất: đất ở, đất công trình công cộng, đất hạ tầng kỹ thuật, đất cây xanh, mặt nước…

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các bản vẽ như sau:

01-Bản vẽ

-QH02A: Hiện trạng sử dụng đất

-QH02B: Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

-QH04A: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

-QH04B: Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan

-QH06A: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

-QH06B: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

-QH06C: Bản đồ quy hoạch cấp nước

-QH06D: Bản đồ đánh giá tác động môi trường chiến lược

-QH07A: Bản đồ quy hoạch cấp điện sinh hoạt

-QH07B: Bản đồ quy hoạch cấp điện chiếu sáng

-QH07C: Bản đồ quy hoạch thông tin liên lạc

-QH08: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

 

02-Thuyết minh tổng hợp

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh file Word (.doc).

 (b)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]