Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh:

Thuyết minh tóm tắt

*Bản vẽ:

QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

QH-02: Bản đồ cập nhật hiện trạng hạ tầng các dự án liên quan

QH-03: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-05: Bản đồ quy hoạch giao thông

QH-06: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật san nền thoát nước mưa

QH-07: Bản đồ quy hoạch cấp điện

QH-08: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-09: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

QH-10: Thiết kế đô thị

 Các loại bản đồ nền

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)và thuyết minh file word

(3ae-acud)

Date published: 27.08.2019 | 09:25
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết Khu đô thị phía Đông Đại Lộ Bắc Nam, Khu đô thị Bắc Cầu Hạc, thành phố Thanh Hóa

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh:

Thuyết minh tóm tắt

*Bản vẽ:

QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

QH-02: Bản đồ cập nhật hiện trạng hạ tầng các dự án liên quan

QH-03: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-05: Bản đồ quy hoạch giao thông

QH-06: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật san nền thoát nước mưa

QH-07: Bản đồ quy hoạch cấp điện

QH-08: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-09: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

QH-10: Thiết kế đô thị

 Các loại bản đồ nền

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)và thuyết minh file word

(3ae-acud)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]