Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2004

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Quy định quản lý

* Bản vẽ

QH-02: Bản đồ hiện trạng và đánh giá tổng hợp đất xây dựng

QH-03: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-04: Bản đồ quy hoạch không gian kiến trúc

QH-05: Bản đồ quy hoạch giao thông

QH-06.1: Bản đồ quy hoạch san nền tiêu thuỷ

QH-06.2: Bản đồ quy hoạch cấp điện, cấp nước, thoát nước thải

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), quyết định (.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 17.03.2020 | 09:07
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết khu đô thị và công nghiệp Hoằng Long, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2004

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Quy định quản lý

* Bản vẽ

QH-02: Bản đồ hiện trạng và đánh giá tổng hợp đất xây dựng

QH-03: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-04: Bản đồ quy hoạch không gian kiến trúc

QH-05: Bản đồ quy hoạch giao thông

QH-06.1: Bản đồ quy hoạch san nền tiêu thuỷ

QH-06.2: Bản đồ quy hoạch cấp điện, cấp nước, thoát nước thải

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), quyết định (.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]