Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*Bản vẽ:

QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

QH-02: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

QH-03: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-05: Bản đồ quy hoạch giao thông

QH-05: Bản đồ quy hoạch chia lô, chỉ giới xây dựng

QH-06: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật san nền thoát nước mưa

QH-07: Bản đồ quy hoạch cấp điện

QH-08: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-09: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

QH-10: Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(3ae-acud)

Date published: 28.08.2019 | 09:17
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết Khu nhà ở, công viên cây xanh thuộc Khu đô thị phía Nam thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa tỷ lệ 1/500

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

*Bản vẽ:

QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

QH-02: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

QH-03: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-05: Bản đồ quy hoạch giao thông

QH-05: Bản đồ quy hoạch chia lô, chỉ giới xây dựng

QH-06: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật san nền thoát nước mưa

QH-07: Bản đồ quy hoạch cấp điện

QH-08: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-09: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

QH-10: Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg)

(3ae-acud)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]