0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết Khu số 3, Đô thị Trung tâm Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2010

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tóm tắt

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất quy hoạch

QH-02: Bản đồ đánh giá hiện trạng sử dụng đất kiến trúc cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật

QH-03: Sơ đồ các phương án cơ cấu quy hoạch

QH-04.1: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

QH-04.2: Bản đồ quy hoạch tổng thể sử dụng đất toàn đô thị trung tâm

QH-05: Bản đồ tổ chức quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và thiết kế đô thị

QH-06: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

QH-07.1: Bản đồ quy hoạch tông mặt bằng thoát nước mưa

QH-07.2: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng thoát nước thải

QH-07.3: Bản đồ quy hoạch hệ thống điện chiếu sáng đường giao thông

QH-07.4: Bản đồ quy hoạch lưới điện 0.4kV

QH-07.5: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng cấp nước

QH-08: Bản đồ quy hoạch tổng hợp mặt bằng tổng hợp đường dây, đường ống

QH-09.1: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng tổng hợp đấu nối hạ tầng kỹ thuật

QH-09.2: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng đánh giá tác động môi trường

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh(.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi