Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2008

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

QH-02: Bản đồ đánh giá hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

QH-03: Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường

QH-03.1: Bản đồ hiện trạng thoát nước

QH-04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-05: Bản đồ quy hoạch không gian kiến trúc và cảnh quan

QH-06: Bản đồ quy hoach giao thông

QH-06.1: Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ và lộ giới xây dựng

QH-07: Bản đồ quy hoạch cấp điện

QH-07.1: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

QH-07.2: Bản đồ quy hoạch thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường

QH-07.3: Bảng tổng hợp khối lượng đào đắp đất

QH-07.4: Bản đồ quy hoạch san nền

QH-08: Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

QH-09: Sơ đồ liên hệ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của khu vực lập quy hoạch với các khu lân cận và toàn đô thị

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), thuyết minh (.doc), quyết định (.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 19.03.2020 | 09:51
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết Khu tái định cư xã Hải Hà tại Hải Bình - khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2008

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

QH-02: Bản đồ đánh giá hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

QH-03: Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường

QH-03.1: Bản đồ hiện trạng thoát nước

QH-04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-05: Bản đồ quy hoạch không gian kiến trúc và cảnh quan

QH-06: Bản đồ quy hoach giao thông

QH-06.1: Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ và lộ giới xây dựng

QH-07: Bản đồ quy hoạch cấp điện

QH-07.1: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

QH-07.2: Bản đồ quy hoạch thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường

QH-07.3: Bảng tổng hợp khối lượng đào đắp đất

QH-07.4: Bản đồ quy hoạch san nền

QH-08: Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật

QH-09: Sơ đồ liên hệ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của khu vực lập quy hoạch với các khu lân cận và toàn đô thị

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), thuyết minh (.doc), quyết định (.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]