Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2009

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Thuyết minh tóm tắt

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

QH-03: Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

QH-04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-05: Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-06: Bản đồ quy hoạch giao thông – chỉ giới đường đỏ - chỉ giới xây dựng

QH-07: Bản đồ chuẩn bị ky thuật – san nền

QH-07.1: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-07.2: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải – vệ sinh môi trường

QH-07.3: Bản đồ quy hoạch cấp điện

QH-08: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh (.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 21.02.2020 | 09:29
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết khu trung tâm thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2009

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Thuyết minh tóm tắt

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

QH-03: Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

QH-04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-05: Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-06: Bản đồ quy hoạch giao thông – chỉ giới đường đỏ - chỉ giới xây dựng

QH-07: Bản đồ chuẩn bị ky thuật – san nền

QH-07.1: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-07.2: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải – vệ sinh môi trường

QH-07.3: Bản đồ quy hoạch cấp điện

QH-08: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh (.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]