0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết phát triển điện lực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2016 – 2025 có xét đến năm 2035

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf), (.jpg)

Quy hoạch chi tiết phát triển điện lực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2016 – 2025 có xét đến năm 2035

-  Định hướng phát triển:

 + Xây dựng hệ thống điện đồng bộ hiện đại, cung cấp đủ điện, an toàn, tin cậy và hiệu quả với chất lượng dịch vụ điện lực đạt đẳng cấp quốc tế, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội dài hạn của tỉnh;

 + Phát triển cân đổi hài hòa giữa phụ tải điện, nguồn điện và lưới điện; đảm bảo tính đồng bộ giữa quy hoạch điện lực với phát triển cơ sở hạ tầng, không gian đô thị, quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu;

 + Phát triển điện lực gắn liền với bảo vệ môi trường; phát triển các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, ưu tiên thu hút đầu tư những dự án có công nghệ hiện đại, tiêu thụ ít năng lượng;

 + Sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn trong nước và nguồn vốn tài trợ nước ngoài cho dự án cải tạo, phát triển nguồn lưới điện trên địa bàn tỉnh.

- Được UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phê duyệt tại Quyết định số 4694/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2016

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chi tiết phát triển điện lực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2016 – 2025 có xét đến năm 2035 : Xây dựng hệ thống điện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đồng bộ, hiện đại, chất lượng điện cao, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng tổng sản phấm trên địa bàn (GRDP) không tính dầu khí trong giai đoạn 2016-2020 là 7%/năm và giai đoạn 2021-2035 là 7,5%/năm. Nâng cao tỷ trọng năng lượng tái tạo trong cơ cấu nguồn cấp điện cho tỉnh; hình thành và phát triển hệ thống điện thông minh, xây dựng các trạm biến áp không người trực. Đảm bảo cung cấp đủ điện cho đồng bào vùng sâu vùng xa và khu vực hải đảo

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2016

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết phát triển điện lực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2016 – 2025 có xét đến năm 2035

+ Các văn bản pháp lý

+ Phụ lục kèm theo thuyết minh đề án

- Bản vẽ:

+ Các sơ đồ nguyên lý từng giai đoạn

+ Các sơ đồ lưới điện từng giai đoạn

(qtrinh98-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi