Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2011

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-01: Bản đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH-02: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

QH-03: Bản đồ cơ cấu sử dụng đất

QH-04: Bản đồ quy hoạch chia lô

QH-04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-05: Bản đồ quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan

QH-06: Bản đồ quy hoạch mạng lưới đường giao thông

QH-08: Bản đồ quy hoạch san nền

QH-11: Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

QH-12: Bản đồ quy hoạch mạng lưới thoát nước mưa

QH-13: Bản đồ quy hoạch mạng lưới thoát nước thải

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), quyết định (.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 30.12.2019 | 10:48
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị xanh – Khu Nam Trung tâm thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2011

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-01: Bản đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH-02: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

QH-03: Bản đồ cơ cấu sử dụng đất

QH-04: Bản đồ quy hoạch chia lô

QH-04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-05: Bản đồ quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan

QH-06: Bản đồ quy hoạch mạng lưới đường giao thông

QH-08: Bản đồ quy hoạch san nền

QH-11: Bản đồ quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc

QH-12: Bản đồ quy hoạch mạng lưới thoát nước mưa

QH-13: Bản đồ quy hoạch mạng lưới thoát nước thải

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), quyết định (.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]