Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2009

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Bản vẽ

QH-01: Bản đồ hiện trạng và mốc giới khu đất

QH-02: Quy hoạch sử dụng đất

QH-03: Bản đồ cơ cấu quy hoạch

QH-04: Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan

QH-04: Quy hoạch giao thông

CTN-01: Quy hoạch cấp nước

CTN-02: Quy hoạch thoát nước mưa

CTN-03: Quy hoạch thoát nước thải sinh hoạt

QH-05: Quy hoạch cấp điện

QH-06: Quy hoạch giao thông

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 30.12.2019 | 12:43
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch nghỉ dưỡng 4 mùa cao cấp tại Khu Du lịch nghỉ mát Hải Hoà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2009

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Bản vẽ

QH-01: Bản đồ hiện trạng và mốc giới khu đất

QH-02: Quy hoạch sử dụng đất

QH-03: Bản đồ cơ cấu quy hoạch

QH-04: Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan

QH-04: Quy hoạch giao thông

CTN-01: Quy hoạch cấp nước

CTN-02: Quy hoạch thoát nước mưa

CTN-03: Quy hoạch thoát nước thải sinh hoạt

QH-05: Quy hoạch cấp điện

QH-06: Quy hoạch giao thông

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]