0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu tái định cư xã Hải Yến thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn tại xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2010

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Quyết định quy định quản lý

* Bản vẽ

QH-01: Bản đồ vị trí khu đất nghiên cứu quy hoạch

QH-03: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

QH-04: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

QH-05: Bản đồ quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-06: Bản đồ quy hoạch giao thông – chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

QH-07: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật san nền

QH-07.1: Bảng tính khối lượng san nền

QH-07.2: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật thoát nước mưa

QH-07.3: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

QH-07.4: Bản đồ quy hoạch cấp điện

QH-07.5: Bản đồ quy hoạch cấp nước thông tin liên lạc

QH-08: Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh (.doc), quyết định (.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi