0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xây dựng khu đô thị Đồng Chủ - Đồng Cầu, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên

* Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2018

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xây dựng khu đô thị Đồng Chủ - Đồng Cầu, thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên

+ Các văn bản pháp lý

+ Các bảng tính toán

- Bản vẽ:

+ QH_01: Bản vẽ sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

+ QH_02: Bản vẽ hiện trạng tổng hợp, đánh giá đất xây dựng

+ QH_02B: Bản vẽ đánh giá hiện trạng môi trường

+ QH_03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH_03B: Bản vẽ quy hoạch chia lô

+ QH_04: Bản vẽ sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH_05: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng giao thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

+ QH_06: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng san nền

+ QH_07: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng cấp nước

+ QH_08: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng thoát nước mưa

+ QH_09: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng thoát nước thải

+ QH_10: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng cấp điện

+ QH_11: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng thông tin liên lạc

+ QH_12: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng tổng hợp đường dây đường ống

+ QH_13: Bản vẽ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: (.doc), (.pdf) (xls), (.dwg)

(NPH-Acvn9)

 

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi