0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 khu công nghiệp Tây bắc ga (giai đoạn 2), thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2012

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Thuyết minh tóm tắt

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

QH-01: Bản đồ vị trí và giới hạn khu đất

QH-02: Bản đồ hiện trạng xây dựng và đánh giá đất đai

QH-03: Bản đồ cắm mốc giới quy hoạch

QH-04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-06: Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

QH-07: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật san nền

QH-07.1: Bản tính khối lượng đào đắp đất

QH-07.2: Bản đồ quy hoạch cấp điện – cấp nước

QH-07.3: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

QH-07.4: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

QH-08: Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), thuyết minh (.doc), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi