Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2005

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Điều lệ quản lý quy hoạch chi tiết

* Bản vẽ

QH-02: Mặt bằng hiện trạng xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và định vị khu đất xây dựng (tỷ lệ 1/500)

QH-02.1: Mặt bằng hiện trạng xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và định vị khu đất xây dựng (tỷ lệ 1/1000)

QH-03: Sơ đồ cơ cấu quy hoạch khu vực

QH-04: Mặt bằng quy hoạch sử dụng đất

QH-05: Sơ đồ tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc và cảnh quan (tỷ lệ 1/500)

QH-05.1: Sơ đồ tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc và cảnh quan (tỷ lệ 1/1000)

QH-06: Mặt bằng quy hoạch giao thông

QH-07: Mặt bằng quy hoạch san nền – thoát nước

QH-07.1: Bảng tính khối lượng

QH-07.2: Mặt bằng quy hoạch cấp điện cấp nước

QH-07.3: Mặt bằng quy hoạch thoát nước bẩn

QH-08: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống (tỷ lệ 1/500)

QH-08.1: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống (tỷ lệ 1/1000)

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), quyết định (.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 02.01.2020 | 12:34
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị mới Cầu Cao – Đô thị Nhồi, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2005

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Điều lệ quản lý quy hoạch chi tiết

* Bản vẽ

QH-02: Mặt bằng hiện trạng xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và định vị khu đất xây dựng (tỷ lệ 1/500)

QH-02.1: Mặt bằng hiện trạng xây dựng, hạ tầng kỹ thuật và định vị khu đất xây dựng (tỷ lệ 1/1000)

QH-03: Sơ đồ cơ cấu quy hoạch khu vực

QH-04: Mặt bằng quy hoạch sử dụng đất

QH-05: Sơ đồ tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc và cảnh quan (tỷ lệ 1/500)

QH-05.1: Sơ đồ tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc và cảnh quan (tỷ lệ 1/1000)

QH-06: Mặt bằng quy hoạch giao thông

QH-07: Mặt bằng quy hoạch san nền – thoát nước

QH-07.1: Bảng tính khối lượng

QH-07.2: Mặt bằng quy hoạch cấp điện cấp nước

QH-07.3: Mặt bằng quy hoạch thoát nước bẩn

QH-08: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống (tỷ lệ 1/500)

QH-08.1: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống (tỷ lệ 1/1000)

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), quyết định (.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]