0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Dãy phố thương mại chợ Thủ Thừa huyện Thủ Thừa – tỉnh Long An

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

- Diện tích lập quy hoạch: 3.486,79 m2

- Khu đất quy hoạch thuộc Thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Ranh giới khu đất được giới hạn như sau:

  + Phía Bắc: giáp đường Thủ Khoa Thừa và chợ Nhà Lồng.

  + Phía Nam: giáp hẻm 1 Phan Văn Tình.

  + Phía Đông: giáp khu chợ thực phẩm tươi sống.

  + Phía Tây: giáp hẻm công cộng.

- Mục tiêu của Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Dãy phố thương mại chợ Thủ Thừa huyện Thủ Thừa – tỉnh Long An là: Giúp góp phần đắc lực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, từng bước nâng cao chất lượng điểm dân cư, từng bước cải thiện đời sống của người dân, lập một nền tảng phát  triển bền vững, đó là mục tiêu của dự án “Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án dãy phố thương mại chợ Thủ Thừa”. Tại thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.

- Thời điểm lập Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Dãy phố thương mại chợ Thủ Thừa huyện Thủ Thừa – tỉnh Long An: năm 2022

- Được UBND thành phố Sóc Trăng phê duyệt tại Quyết định 2160/QĐ-UBND ngày 05 tháng 04 năm 2022

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Văn bản:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Dãy phố thương mại chợ Thủ Thừa huyện Thủ Thừa – tỉnh Long An

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết xây dựng dự án Dãy phố thương mại chợ Thủ Thừa huyện Thủ Thừa – tỉnh Long An

*) Bản vẽ:

- QH 01: Bản vẽ đánh giá tổng hợp

- QH 02: Bản vẽ định hướng phát triển không gian đô thị

- QH 03: Bản vẽ định hướng hệ thống giao thông

- QH 04: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

- QH 05: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(qtrinh98-Acvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi