Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2009

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Thuyết minh tóm tắt

* Thuyết minh công bố quy hoạch

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Quy định quản lý xây dựng

* Bản vẽ

QH-01: Bản đồ vị trí và phạm vi nghiên cứu quy hoạch

QH-02: Bản đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp

QH-03: Bản đồ đánh giá hiện trạng hệ thống kỹ thuật

QH-04: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

QH-05: Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-06: Bản đồ quy hoạch giao thông

QH-07: Bản đồ quy hoạch san nền

QH-07.1: Bản đồ quy hoạch thoát nước mặt

QH-07.2: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

QH-07.3: Bản đồ quy hoạch cấp điện

QH-07.4: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-08: Bản đồ tông hợp đường dây, đường ống

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg, thuyết minh (.doc), quyết định (.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 31.12.2019 | 12:37
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu B – Khu công nghiệp Bỉm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2009

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Thuyết minh tóm tắt

* Thuyết minh công bố quy hoạch

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Quy định quản lý xây dựng

* Bản vẽ

QH-01: Bản đồ vị trí và phạm vi nghiên cứu quy hoạch

QH-02: Bản đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp

QH-03: Bản đồ đánh giá hiện trạng hệ thống kỹ thuật

QH-04: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

QH-05: Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-06: Bản đồ quy hoạch giao thông

QH-07: Bản đồ quy hoạch san nền

QH-07.1: Bản đồ quy hoạch thoát nước mặt

QH-07.2: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

QH-07.3: Bản đồ quy hoạch cấp điện

QH-07.4: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-08: Bản đồ tông hợp đường dây, đường ống

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg, thuyết minh (.doc), quyết định (.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]