Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2008

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

QH-01: Bản đồ vị trí và giới hạn khu đất

QH-02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

QH-03: Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường

QH-04: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

QH-06: Bản đồ quy hoạch giao thông

QH-06.1: Bản đồ chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

QH-07: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-07.1: Bản đồ quy hoạch cấp điện

QH-07.2: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật – san nền thoát nước

QH-08: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh (.doc), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 31.12.2019 | 16:03
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu Công nghiệp luyện kim – Khu Kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2008

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

QH-01: Bản đồ vị trí và giới hạn khu đất

QH-02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

QH-03: Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường

QH-04: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

QH-06: Bản đồ quy hoạch giao thông

QH-06.1: Bản đồ chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

QH-07: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-07.1: Bản đồ quy hoạch cấp điện

QH-07.2: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật – san nền thoát nước

QH-08: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh (.doc), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]