0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới Xẻo Nhàu xã Tân Thạnh, huyện An Minh - tỉnh Kiên Giang

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới Xẻo Nhàu xã Tân Thạnh, huyện An Minh - tỉnh Kiên Giang

- Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch có tổng diện tích 58,35. Phạm vi ranh giới được xác định như sau: Phía Bắc giáp kênh Giữa; Phía Nam giáp kênh xẻo Nhàu; Phía Đông giáp kênh Đê Canh Nông; Phía Tây giáp kênh Đê Quốc Phòng.

- Được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt tại Quyết định số 2307-QĐ/UBND ngày 22 tháng 10 năm 2007

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới Xẻo Nhàu xã Tân Thạnh, huyện An Minh - tỉnh Kiên Giang là: Xác định các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc, định hướng bố cục không gian và tổ chức mặt bằng tổng thể với hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh. Phục vụ cho công tác phát triển đô thị, tạo điều kiện kết nối đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Tổ chức các khu chức năng đảm bảo các yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, bảo vệ môi trường.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2007

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới Xẻo Nhàu xã Tân Thạnh, huyện An Minh - tỉnh Kiên Giang

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ đánh giá hiện trạng tổng hợp

+ QH 02: Bản vẽ định tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi