0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết xây dựng khu kinh tế cửa khẩu quốc gia Giang Thành huyện Giang Thành - tỉnh Kiên Giang

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

Quy hoạch chi tiết xây dựng khu kinh tế cửa khẩu quốc gia Giang Thành huyện Giang Thành - tỉnh Kiên Giang

- Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch Rộng 459.071,8 m2, trong đó khu công cộng rộng 109.860 m2, Khu bảo thuế và khu thương mại rộng 349.211,8 m2.

- Phạm vi ranh giới được xác định như sau:

  + Ranh giới khu công cộng: Phía Bắc giáp đường biên giới Việt Nam – Campuchia; Phía Đông Nam giáp sông Giang Thành; Phía Tây và Tây Nam giáp đất dân cư.

  + Ranh giới khu bảo thuế và khu thương mại: Phía Đông Bắc giáp đường biên giới Việt Nam – Campuchia; Phía Tây Nam giáp đất ruộng; Phía Đông giáp lộ Tân Khánh Hòa; Phía Tây Bắc giáp sông Giang Thành

- Được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt tại Quyết định số 2737-QĐ/UBND ngày 10 tháng 12 năm 2010

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng khu kinh tế cửa khẩu quốc gia Giang Thành huyện Giang Thành - tỉnh Kiên Giang là: Xác định hướng phát triển và đầu tư xây dựng khu bảo thuế theo từng giai đoạn với tầm nhìn phù hợp, xác định quy mô, cơ cấu ngành nghề khu bảo thuế của khu kinh tế cửa khẩu quốc gia Giang Thành. Quy hoạch xây dựng các công trình phục vụ giao thương trao đổi hàng hoá tại khu bảo thuế cửa khẩu, tôn trọng chủ quyền giữa hai nước Việt Nam - Campuchia đảm bảo an ninh quốc gia và có hiệu quả. Khai thông cửa khẩu quốc gia Giang Thành - Ton Hon nhằm phục vụ cho giao thông đi lại của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của hai tỉnh Kiên Giang (Việt Nam) và tỉnh Kampốt (Campuchia). Đề ra các tiêu chí quản lý xây dựng các công trình công cộng, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật phục vụ tốt cho khu vực kinh tế cửa khẩu góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2010

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng khu kinh tế cửa khẩu quốc gia Giang Thành huyện Giang Thành - tỉnh Kiên Giang

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ đánh giá hiện trạng

+ QH 02: Bản vẽ định hướng tổ chức không gian

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

+ QH 05: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi