Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2009

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-01: Bản đồ vị trí và giới hạn khu đất

QH-02.1: Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường

QH-02.2: Bản đồ hiện trạng kiến trúc - cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

QH-04: Bản đồ quy hoạch không gian kiến trúc và cảnh quan

QH-05: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

QH-06.1: Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ - chỉ giới xây dựng

QH-06.2: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải chất thải rắn và vệ sinh môi trường

QH-06.3: Bản đồ quy hoạch cấp điện cấp nước

QH-06.4: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

QH-06.5: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

QH-06.6: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật: san nền

QH-06.7: Sơ đồ liên hệ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội với toàn đô thị

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 06.02.2020 | 10:35
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết xây dựng khu số 3 - Đô thị trung tâm miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2009

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-01: Bản đồ vị trí và giới hạn khu đất

QH-02.1: Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và môi trường

QH-02.2: Bản đồ hiện trạng kiến trúc - cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

QH-04: Bản đồ quy hoạch không gian kiến trúc và cảnh quan

QH-05: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

QH-06.1: Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ - chỉ giới xây dựng

QH-06.2: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải chất thải rắn và vệ sinh môi trường

QH-06.3: Bản đồ quy hoạch cấp điện cấp nước

QH-06.4: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

QH-06.5: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

QH-06.6: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật: san nền

QH-06.7: Sơ đồ liên hệ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội với toàn đô thị

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]