Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2009

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-01: Bản đồ vị trí – liên hệ vùng

QH-02.1: Bản đồ đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

QH-02.2: Bản đồ đánh giá hiện trạng kiến trúc

QH-04: Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan

QH-05: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-06.1: Bản đồ quy hoạch giao thông

QH-06.2: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

QH-06.3: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-06.4: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

QH-06.5: Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống

QH-06.6: Bản đồ quy hoạch san nền

Qh-06.7: Bản đồ quy hoạch cấp điện – chiếu sáng

QH-06.8: Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh (.doc), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 04.02.2020 | 15:16
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết xây dựng khu số 4 – Đô thị trung tâm miền núi phía Tây tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2009

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-01: Bản đồ vị trí – liên hệ vùng

QH-02.1: Bản đồ đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

QH-02.2: Bản đồ đánh giá hiện trạng kiến trúc

QH-04: Bản đồ quy hoạch kiến trúc cảnh quan

QH-05: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-06.1: Bản đồ quy hoạch giao thông

QH-06.2: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

QH-06.3: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-06.4: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

QH-06.5: Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống

QH-06.6: Bản đồ quy hoạch san nền

Qh-06.7: Bản đồ quy hoạch cấp điện – chiếu sáng

QH-06.8: Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh (.doc), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]