Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2011

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định quy định quản lý

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu vực nghiên cứu

QH-02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

QH-03: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

QH-04: Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-05: Bản đồ quy hoạch giao thông

QH-06: Bản đồ chuẩn bị kỹ thuật san nền

QH-06.1: Bảng tính khối lượng san nền

QH-06.2: Bản đồ chuẩn bị kỹ thuật thoát nước mưa

QH-06.3: Bản đồ quy hoạch cấp điện

QH-06.4: Bản đồ quy hoạch cấp nước, thoát nước thải

QH-07: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), thuyết minh (.doc), quyết định (.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 21.02.2020 | 11:25
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang nhân dân thị xã Bỉm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2011

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định quy định quản lý

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu vực nghiên cứu

QH-02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

QH-03: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

QH-04: Bản đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-05: Bản đồ quy hoạch giao thông

QH-06: Bản đồ chuẩn bị kỹ thuật san nền

QH-06.1: Bảng tính khối lượng san nền

QH-06.2: Bản đồ chuẩn bị kỹ thuật thoát nước mưa

QH-06.3: Bản đồ quy hoạch cấp điện

QH-06.4: Bản đồ quy hoạch cấp nước, thoát nước thải

QH-07: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), thuyết minh (.doc), quyết định (.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]