0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết xây dựng nhà máy may TDT Đại Từ, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch chi tiết xây dựng nhà máy may TDT Đại Từ, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên

- Xã Bình Thuận nằm ở khu vực giữa của huyện và tiếp giáp với thị trấn Hùng Sơn và xã Hùng Sơn ở phía bắc, xã Khôi Kỳ ở phía tây bắc, Mỹ Yên ở phía tây nam, Lục Ba ở phía nam và Tân Thái ở phía đông. Từ trước đến nay, Bình Thuận là xã nông nghiệp, còn nhiều mặt hạn chế về phát triển kinh tế xã hội. Để từng bước nâng cao đời sống nhân dân, phát triển kinh tế xã hội, UBND xã dưới sự lãnh đạo của các cấp đã tổ chức lập quy hoạch chung xây dựng Nông thôn mới. Từ đó để làm tiền đề phát triển kinh tế, thu hút đầu tư.

 - Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số 4440/QĐ-UBND ngày 26 tháng 07 năm 2019

Quy hoạch chi tiết xây dựng nhà máy may TDT Đại Từ, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên

 - Mục tiêu của đồ án đó là: Là cơ sở để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy may TDT Đại Từ. Làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý quy hoạch và xây dựng khu vực lập dự án..

*Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2019

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chi tiết xây dựng nhà máy may TDT Đại Từ, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng nhà máy may TDT Đại Từ, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên

+ Quy định quản lý

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ hiện trạng

+ Bản vẽ định hướng phát triển không gian

+ Bản vẽ quy hoạch giao thông

+ Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi