0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch sinh thái bản Năng Cát – thác Ma Hao, xã Trí Nang, huyện Lang Chánh (khu vực thác MaHao), tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Quyết định quy định quản lý

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH-02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá quỹ đất xây dựng

QH-03: Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ môi trường

QH-04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất (khu vực thác Ma Hao)

QH-05: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan (khu vực thác Ma Hao)

QH-06: Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ - chỉ giới xây dựng (khu vực thác Ma Hao)

QH-07.1: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật (khu vực thác Ma Hao)

QH-07.2: Bản đồ quy hoạch cấp nước (khu vực thác Ma Hao)

QH-07.3: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường (khu vực thác Ma Hao)

QH-07.4: Bản đồ quy hoạch cấp điện (khu vực thác Ma Hao)

QH-08: Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống kỹ thuật (khu vực thác Ma Hao)

QH-09: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược (khu vực thác Ma Hao)

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad (.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh (.doc), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi