Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

QH-02.1: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và đánh giá quỹ đất xây dựng

QH-02.2: Bản đồ hiện trạng môi trường chiến lược

QH-03: Bản đồ phân vùng sản xuất khu NN CNC

QH-04: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-05: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-06: Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

QH-07.1: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

QH-07.2: Bản đồ cấp nước – thuỷ lợi

QH-07.3: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

QH-07.4: Bản đồ quy hoạch cấp điện – chiếu sáng

QH-08: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

QH-09: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 06.01.2020 | 09:29
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

QH-02.1: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật và đánh giá quỹ đất xây dựng

QH-02.2: Bản đồ hiện trạng môi trường chiến lược

QH-03: Bản đồ phân vùng sản xuất khu NN CNC

QH-04: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-05: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-06: Bản đồ quy hoạch giao thông, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

QH-07.1: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

QH-07.2: Bản đồ cấp nước – thuỷ lợi

QH-07.3: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

QH-07.4: Bản đồ quy hoạch cấp điện – chiếu sáng

QH-08: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống

QH-09: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]