Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

QH-02: Bản đồ hiện trạng xây dựng và đánh giá đất đai

QH-03: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

QH-04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-05: Bản đồ quy hoạch giao thông – chỉ giới đường đỏ - chỉ giới xây dựng

QH-06.1: Bản đồ quy hoạch san nền

QH-06.2: Bản vẽ tính khối lượng san nền

QH-07.1: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

QH-07.2: Bản đồ quy hoạch cấp nước – thông tin liên lạc

QH-07.3: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

QH-07.4: Bản đồ quy hoạch cấp điện – chiếu sáng

QH-08: Sơ đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

QH-09: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), thuyết minh (.doc), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 03.01.2020 | 12:56
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Thạch Quảng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2013

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

QH-02: Bản đồ hiện trạng xây dựng và đánh giá đất đai

QH-03: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

QH-04: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-05: Bản đồ quy hoạch giao thông – chỉ giới đường đỏ - chỉ giới xây dựng

QH-06.1: Bản đồ quy hoạch san nền

QH-06.2: Bản vẽ tính khối lượng san nền

QH-07.1: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

QH-07.2: Bản đồ quy hoạch cấp nước – thông tin liên lạc

QH-07.3: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

QH-07.4: Bản đồ quy hoạch cấp điện – chiếu sáng

QH-08: Sơ đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

QH-09: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), thuyết minh (.doc), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]