Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2018

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất lập quy hoạch

QH-02: Bản đồ tổng hợp hiện trạng kiến trúc cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật

QH-03: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

QH-04: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-05: Bản đồ chỉ giới đường đỏ - chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật

QH-06: Bản đồ quy hoạch thoát nước

QH-07: Bản đồ quy hoạch cấp điện – cấp nước

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 03.01.2020 | 13:47
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công viên cây xanh Cồn Quán, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2018

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất lập quy hoạch

QH-02: Bản đồ tổng hợp hiện trạng kiến trúc cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật

QH-03: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

QH-04: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-05: Bản đồ chỉ giới đường đỏ - chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật

QH-06: Bản đồ quy hoạch thoát nước

QH-07: Bản đồ quy hoạch cấp điện – cấp nước

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]