0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới phía Đông thị xã Chí Linh - tỉnh Hải Dương

Thông tin quy hoạch:

Thời điểm: 6-2012

Vị trí: Phường Cộng Hòa và Hoàng Tân - Thị xã Chí Linh - Tỉnh Hải Dương

Thành phần quy hoạch bao gồm:

1. Bản vẽ

- QH00: Phối cảnh minh họa dự án

- QH01: Sơ đồ vị trí và liên hệ vùng

- QH02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đáng giá đất xây dựng

- QH03: Bản đồ quy hoạch tổng mắt bằng sử dụng đất

- QH04: Bản đồ quy hoạch chia lô chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng

- QH05: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan (.png)

- QH15A: Bản vẽ thiết kế đô thị 1- Mặt đứng tuyến phố

- QH15B: Bản vẽ thiết kế đô thị 2- Nhà ở thấp tầng

- QH16A: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược - ĐMC

- QH16B: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lượng - ĐMC

- QH16C: Bản vẽ thiết kế đô thị 3- Mẫu nhà chung cư

- Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Hải Dương đến năm 2020 và định hướng đến nắm 2030 (.jpg)

2. Bảng tổng hợp sử dụng đất

Định dạng tài liệu file AutoCad(.dwg); Bảng sử dụng đất (.excel)

Xem chi tiết tài liệu trong phần Nội dung tóm tắt:

 

(tma)

 

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi
Ý kiến bạn đọc: