Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2014

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Thuyết minh tóm tắt

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

QH-02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan

QH-03: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

QH-04: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

QH-05: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-06: Bản đồ quy hoạch giao thông – chỉ giới đường đỏ

QH-07.1: Bản đồ quy hoạch san nền

QH-07.3: Bản đồ quy hoạch cấp điện – chiếu sáng

QH-07.4: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải – vệ sinh môi trường

QH-07.5: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

QH-08: Sơ đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

QH-09: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

QH-10: Bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng khu A ( khu lưu niệm)

QH-11: Bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng khu B (khu giếng nước)

QH-12: Phối cảnh tổng thế khu lán B

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh (.pdf), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 04.01.2020 | 08:30
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu lưu niệm đón tiếp cán bộ, con em miền Nam tập kết ra Bắc năm 1954-1955 và công viên văn hoá du lịch, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2014

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Thuyết minh tóm tắt

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

QH-02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan

QH-03: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

QH-04: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

QH-05: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-06: Bản đồ quy hoạch giao thông – chỉ giới đường đỏ

QH-07.1: Bản đồ quy hoạch san nền

QH-07.3: Bản đồ quy hoạch cấp điện – chiếu sáng

QH-07.4: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải – vệ sinh môi trường

QH-07.5: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

QH-08: Sơ đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

QH-09: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

QH-10: Bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng khu A ( khu lưu niệm)

QH-11: Bản đồ quy hoạch chi tiết xây dựng khu B (khu giếng nước)

QH-12: Phối cảnh tổng thế khu lán B

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh (.pdf), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]