Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2016

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-01: Sơ đồ vị trí ranh giới khu đất quy hoạch

QH-02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

QH-03: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

QH-04: Bản đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan

QH-05: Bản đồ quy hoạch giao thông chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật

QH-06: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật san nền

QH-07: Bảng tính khối lượng san nền

QH-08: Bản đồ chuẩn bị kỹ thuật thoát nước mưa

QH-09: Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường

QH-10: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

QH-11: Bản đồ quy hoạch hệ thống cung cấp điện

QH-12: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 04.01.2020 | 09:02
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu ở phía Bắc đường Nguyễn Công Trứ, Khu đô thị Đông Sơn, thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2016

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-01: Sơ đồ vị trí ranh giới khu đất quy hoạch

QH-02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

QH-03: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

QH-04: Bản đồ tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan

QH-05: Bản đồ quy hoạch giao thông chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng và hành lang bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật

QH-06: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật san nền

QH-07: Bảng tính khối lượng san nền

QH-08: Bản đồ chuẩn bị kỹ thuật thoát nước mưa

QH-09: Bản đồ quy hoạch hệ thống thoát nước thải và vệ sinh môi trường

QH-10: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp nước

QH-11: Bản đồ quy hoạch hệ thống cung cấp điện

QH-12: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]