0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu trung tâm hành chính mới thành phố Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất lập quy hoạch

QH-02: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan

QH-03: Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tâng kỹ thuật

QH-04: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

QH-05: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-06: Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ

QH-07: Bản đồ chuẩn bị kỹ thuật san nền

QH-07.1: Bản đồ tính toán khối lượng san nền

QH-07.2: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

QH-07.3: Bản đồ quy hoạch cấp điện

QH-07.4: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-07.5: Bản đồ quy hoạch thoát nước và vệ sinh môi trường

QH-08: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

QH-09: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh (.doc), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi