Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2016

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

QH-02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

QH-03.1: Bản đồ đánh giá hiện trạng đất xây dựng theo bản đồ địa chính

QH-03.2: Bản đồ hệ thống hạ tầng kỹ thuật

QH-04: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

QH-05: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-07.1: Bản đồ quy hoạch san nền

QH-07.2: Bản đồ tổng hợp khối lượng san lấp

QH-07.3: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-07.4: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện, chiếu sáng

QH-07.5: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

QH-07.6: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

QH-08: Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống

QH-09: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 24.02.2020 | 10:40
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu vực đường Hồ Xuân Hương, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2016

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

QH-02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

QH-03.1: Bản đồ đánh giá hiện trạng đất xây dựng theo bản đồ địa chính

QH-03.2: Bản đồ hệ thống hạ tầng kỹ thuật

QH-04: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

QH-05: Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-07.1: Bản đồ quy hoạch san nền

QH-07.2: Bản đồ tổng hợp khối lượng san lấp

QH-07.3: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-07.4: Bản đồ quy hoạch hệ thống cấp điện, chiếu sáng

QH-07.5: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

QH-07.6: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

QH-08: Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống

QH-09: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]