0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Lô số 01 và lô số 02 thuộc Khu đô thị mới gắn với dự án thoát lũ suối Nậm La, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La.

* Thông tin đồ án lập quy hoạch:

- Thời điểm lập quy hoạch : Năm 2016

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh quy hoạch

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ Quy hoạch sử dụng đất và Giao thông xin điều chỉnh

Định dạng tài liệu : (.dwg), (.pdf)

(tbn-haipm-hva-Acvn9)

 

 

 

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi