Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2008

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

QH-02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

QH-03: Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

QH-04: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

QH-05: Bản đồ quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-06: Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ

QH-07.1: Bản đồ quy hoạch san nền – thoát nước

QH-07.2: Bảng tổng hợp khối lượng đào đắp đất

QH-07.3: Bản đồ quy hoạch: cấp điện, cấp nước

QH-08: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

QH-09: Sơ đồ liên hệ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của khu vực lâp quy hoạch với các khu lân cận và toàn đô thị

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), thuyết minh (.doc), quyết định (.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 31.12.2019 | 08:42
Available in Ebook

Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) nghĩa trang nhân dân – Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hoá

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2008

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất

QH-02: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

QH-03: Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật

QH-04: Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

QH-05: Bản đồ quy hoạch tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan

QH-06: Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ

QH-07.1: Bản đồ quy hoạch san nền – thoát nước

QH-07.2: Bảng tổng hợp khối lượng đào đắp đất

QH-07.3: Bản đồ quy hoạch: cấp điện, cấp nước

QH-08: Bản đồ tổng hợp đường dây đường ống kỹ thuật

QH-09: Sơ đồ liên hệ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của khu vực lâp quy hoạch với các khu lân cận và toàn đô thị

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), thuyết minh (.doc), quyết định (.doc)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]