0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung 1/2000 thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An giai đoạn 2016 - 2030 - tỉnh Cao Bằng

- Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

+ Bản vẽ (định dạng file cad .dwg)

* Phần bản vẽ quy hoạch:

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

- Bản vẽ 02: Bản đồ đánh giá hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

- Bản vẽ 04: Bản vẽ định hướng phát triển không gian

Định dạng tài liệu: (.dwg)

(tungbn-haipm-tqt-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi