0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung điều chỉnh thị xã Bình Minh đến năm 2035 - tỉnh Vĩnh Long

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

- Phạm vi điều chỉnh quy hoạch gồm toàn bộ địa giới hành chính thị xã Bình Minh, gồm 03 phường: Cái Vồn, Thành Phước, Đông Thuận và 05 xã: Thuận An, Đông Thạnh, Đông Bình, Mỹ Hòa, Đông Thành, với tổng diện tích đất tự nhiên khoảng 9.363,29 ha, với tứ cận như sau:

   + Phía Bắc giáp huyện Bình Tân.

   + Phía Nam giáp sông Hậu và huyện Trà Ôn.

   + Phía Đông giáp huyện Tam Bình.

   + Phía Tây giáp sông Hậu, ngăn cách với thành phố Cần Thơ.

- Mục tiêu của Quy hoạch chung điều chỉnh thị xã Bình Minh đến năm 2035 - tỉnh Vĩnh Long: Giúp phát triển thị xã Bình Minh thành một đô thị xanh hiện đại theo các tiêu chí của đô thị loại III vào năm 2020 theo Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 30/12/2016 của Tỉnh ủy và đô thị loại II sau năm 2035. Xây dựng định hướng phát triển không gian thị xã Bình Minh đến năm 2025 và tầm nhìn 2035 trở thành một đô thị hạt nhân phía Nam vùng tỉnh Vĩnh Long, kết nối với trung tâm thành phố Cần Thơ; đầu mối giao thương về kinh tế và đầu mối giao thông của vùng trung tâm Đồng bằng sông Cửu Long. Thúc đẩy đô thị hoá, phát triển kinh tế bền vững, phát triển đô thị hài hòa với cảnh quan tự nhiên, phát huy bản sắc đô thị sông nước, nâng cao chất lượng sống người dân.

- Thời điểm lập Quy hoạch chung điều chỉnh thị xã Bình Minh đến năm 2035 - tỉnh Vĩnh Long: năm 2018

- Được UBND tỉnh Vĩnh Long phê duyệt tại Quyết định 110/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2018

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Văn bản:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung điều chỉnh thị xã Bình Minh đến năm 2035 - tỉnh Vĩnh Long

+ Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung điều chỉnh thị xã Bình Minh đến năm 2035 - tỉnh Vĩnh Long

*) Bản vẽ:

- QH 01: Bản vẽ hiện trạng sử dụng đất và kiến trúc cảnh quan

- QH 02: Bản vẽ định hướng phát triển không gian đô thị đến năm 2035

- QH 03: Bản vẽ định hướng hệ thống giao thông đến năm 2035

- QH 04: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất đến năm 2035

(qtrinh98-Acvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi