0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung Đô thị An Châu huyện Châu Thành đến năm 2035 - tỉnh An Giang

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

- Phạm vi lập Quy hoạch chung đô thị An Châu được xác định trên toàn bộ địa giới hành

chính của thị trấn An Châu và xã Bình Hòa, với diện tích tự nhiên 3.517 ha và được giới hạn như sau:

   + Phía Bắc: giáp sông Hậu, xã Bình Thạnh và xã An Hòa;

   + Phía Nam: giáp xã Hòa Bình Thạnh, xã Vĩnh Lợi và thành phố Long Xuyên;

   + Phía Đông: giáp sông Hậu;

   + Phía Tây: giáp xã Vĩnh Hanh.

- Mục tiêu của Quy hoạch chung Đô thị An Châu huyện Châu Thành đến năm 2035 - tỉnh An Giang là: Xây dựng phát triển đô thị An Châu phù hợp với Quy hoạch vùng tỉnh An Giang. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Châu Thành; Đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về việc làm, tạo ra thu nhập và cơ hội phát triển cho người dân. Xây dựng đô thị có cấu trúc đô thị bền vững: Đạt hiệu quả trong sử dụng đất đai. Cải tạo, chỉnh trang các khu vực hiện hữu; Xây dựng hệ thống trung tâm và các khu đô thị mới hiện đại; Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; Bảo vệ & nâng cao chất lượng môi trường; Tạo ra các nguồn lực, hình thành các dự án trọng điểm để phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng đô thị xanh, có tính đặc trưng.

- Thời điểm lập Quy hoạch chung Đô thị An Châu huyện Châu Thành đến năm 2035 - tỉnh An Giang: năm 2019

- Được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt tại Quyết định 3182/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2019

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Văn bản:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung Đô thị An Châu huyện Châu Thành đến năm 2035 - tỉnh An Giang

+ Thuyết minh Quy hoạch chung Đô thị An Châu huyện Châu Thành đến năm 2035 - tỉnh An Giang

+ Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung Đô thị An Châu huyện Châu Thành đến năm 2035 - tỉnh An Giang

*) Bản vẽ:

- QH 01: Bản vẽ hiện trạng

- QH 02: Bản vẽ định hướng phát triển không gian đô thị

- QH 03: Bản vẽ định hướng hệ thống giao thông

- QH 04: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

- QH 05: Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(qtrinh98-Acvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi