Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Thuyết minh tóm tắt

* Thuyết minh thiết kế đô thị

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

Bản đồ nền

QH-01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH-02.1: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

QH-02.2: Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và kiến trúc cảnh quan

QH-02.3: Bản đồ đánh giá quỹ đất xây dựng

QH-04: Bản đồ quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan

QH-05: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-06.1: Bản đồ quy hoạch giao thông

QH-06.2: Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ - chỉ giới xây dựng

QH-06.3: Bản đồ quy hoạch san nền

QH-06.4: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

QH-06.5: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

QH-06.6: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-06.7: Bản đồ quy hoạch cấp điện

QH-06.8: Bản đồ quy hoạch thông tin liên lạc

QH-06.9: Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống

QH-06.10: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh (.doc), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 06.01.2020 | 14:59
Available in Ebook

Quy hoạch chung Đô thị Đà – Thọ Dân, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Thuyết minh tóm tắt

* Thuyết minh thiết kế đô thị

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

Bản đồ nền

QH-01: Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng

QH-02.1: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất

QH-02.2: Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và kiến trúc cảnh quan

QH-02.3: Bản đồ đánh giá quỹ đất xây dựng

QH-04: Bản đồ quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan

QH-05: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-06.1: Bản đồ quy hoạch giao thông

QH-06.2: Bản đồ quy hoạch chỉ giới đường đỏ - chỉ giới xây dựng

QH-06.3: Bản đồ quy hoạch san nền

QH-06.4: Bản đồ quy hoạch thoát nước mưa

QH-06.5: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

QH-06.6: Bản đồ quy hoạch cấp nước

QH-06.7: Bản đồ quy hoạch cấp điện

QH-06.8: Bản đồ quy hoạch thông tin liên lạc

QH-06.9: Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống

QH-06.10: Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh (.doc), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]