Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2016

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Thuyết minh tóm tắt

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ vị trí và mối quan hệ liên vùng

QH-02: Sơ đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp

QH-04: Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị

QH-05: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-06.1: Sơ đồ định hướng phát triển giao thông

QH-06.2: Sơ đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

QH-06.3: Sơ đồ quy hoạch cấp điện và thông tin liên lạc

QH-06.4: Sơ đồ quy hoạch cấp nước

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), thuyết minh (.doc), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 06.01.2020 | 14:28
Available in Ebook

Quy hoạch chung đô thị Diêm Phố, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2016

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Thuyết minh tóm tắt

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ vị trí và mối quan hệ liên vùng

QH-02: Sơ đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp

QH-04: Sơ đồ định hướng phát triển không gian đô thị

QH-05: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-06.1: Sơ đồ định hướng phát triển giao thông

QH-06.2: Sơ đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

QH-06.3: Sơ đồ quy hoạch cấp điện và thông tin liên lạc

QH-06.4: Sơ đồ quy hoạch cấp nước

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), thuyết minh (.doc), quyết định (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]