0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung đô thị Hoài Nhơn đến năm 2035 - tỉnh Bình Định

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch chung đô thị Hoài Nhơn đến năm 2035 - tỉnh Bình Định

- Hoài Nhơn là Huyện duyên hải thuộc khu vực trung tâm vùng phía Bắc tỉnh Bình Định, có tổng diện tích tự nhiên là 420,84 km2, dân số 212.063 người, gồm 17 đơn vị hành chính (15 xã và 02 thị trấn), trong đó thị trấn Bồng Sơn mở rộng đã được Bộ Xây dựng công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. Việc định hướng xây dựng và phát triển đô thị Hoài Nhơn trở thành thị xã trực thuộc tỉnh Bình Định cũng là tâm huyết của Đảng Bộ huyện và là sự mong muốn của nhân dân Hoài Nhơn trong nhiều năm qua, nhằm phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh và các nguồn lực của địa phương, tạo cơ hội và động lực cho Hoài Nhơn phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, qua đó có tác dụng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng cho tỉnh Bình Định

- Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 27 tháng 06 năm 2019

Quy hoạch chung đô thị Hoài Nhơn đến năm 2035 - tỉnh Bình Định

- Mục tiêu của đồ án đó là: QHC đô thị Hoài Nhơn theo các giai đoạn phát triển đến 2035 trên cơ sở nhu cầu phát triển để tiến tới đô thị loại IV trong tương lai. Xây dựng, phát triển đô thị Hoài Nhơn hiện đại, mang bản sắc văn hóa vùng Trung trung bộ. Đảm bảo thống nhất không gian nội thị và ngoại thị, tổ chức không gian hợp lí, thuận tiện cho sản xuất và sinh hoạt của cộng đồng dân cư. Đảm bảo phát triển đô thị bền vững giữa kinh tế, xã hội, môi trường và an ninh quốc phòng, đồng thời bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị di sản kiến trúc cảnh quan đô thị. Tạo lập cơ sở để nâng cấp phát triển đô thị Hoài Nhơn đến năm 2020 đạt các tiêu chí của đô thị loại IV và được công nhận thị xã.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2019

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung đô thị Hoài Nhơn đến năm 2035 - tỉnh Bình Định

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Hoài Nhơn đến năm 2035 - tỉnh Bình Định

 - Bản vẽ:

+ Bản vẽ hiện trạng

+ Bản vẽ định hướng phát triển không gian

+ Bản vẽ quy hoạch mạng lưới giao thông

+ Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi