0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung Đô thị mới Ba Vì, huyện Ba Tơ - tỉnh Quảng Ngãi

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch chung Đô thị mới Ba Vì, huyện Ba Tơ - tỉnh Quảng Ngãi

 - Ba Vì là trung tâm kinh tế, văn hóa và xã hội khu vực phía Tây của huyện Ba Tơ. Ba Vì là một trong số những đô thị mới dự kiến hình thành trong tương lai. Trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa của cả nước, Đô thị mới Ba Vì giữ vai trò là hạt nhân thúc đẩy sự phát triển kinh tế khu vực phía Tây của huyện Ba Tơ nói riêng cũng như khu vực Tây Nam Quảng Ngãi nói chung. Khu trung tâm đô thị là nơi tập trung các chức năng chính của đô thị như hành chính, trụ sở các cơ quan, thương mại - dịch vụ, văn hóa, y tế, giáo dục, công viên cây xanh, thể dục thể thao… và các khu ở; có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, là bộ mặt kiến trúc cảnh quan của đô thị. Vì vậy, việc lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm đô thị mới Ba Vì là rất cần thiết và cấp bách, nhằm cụ thể hóa thể hóa định hướng phát triển không gian đô thị Ba Vì đến năm 2035, làm cơ sở pháp lý trong việc lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, quản lý xây dựng đô thị; lập các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; tạo lập môi trường sống đô thị mới, hiện đại, xanh, sạch, đẹp

- Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số 336/QĐ-UBND ngày 15 tháng 07 năm 2016

Quy hoạch chung Đô thị mới Ba Vì, huyện Ba Tơ - tỉnh Quảng Ngãi

 - Mục tiêu của đồ án đó là: Cụ thể hóa đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Ba Vì, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Làm cơ sở pháp lý cho việc triển khai các đồ án quy hoạch chi tiết, quản lý các dự án đầu tư xây dựng, quản lý quá trình xây dựng và phát triển đô thị. Tạo động lực thu hút đầu tư, khai thác các lợi thế của khu vực để phát triển kinh tế xã hội bền vững.

*Thông tin đồ án quy hoạch:

  Thời điểm lập quy hoạch: năm 2016

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung Đô thị mới Ba Vì, huyện Ba Tơ - tỉnh Quảng Ngãi

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung Đô thị mới Ba Vì, huyện Ba Tơ - tỉnh Quảng Ngãi

 - Bản vẽ:

+ Bản vẽ hiện trạng kiến trúc cảnh quan, hạ tầng xã hội và đánh giá đất xây dựng

+ Bản vẽ định hướng phát triển giao thông

+ Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ Bản vẽ tổng hợp đường dây đường ống

(quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi