0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung đô thị Ngã Bảy đến năm 2040 - tỉnh Hậu Giang

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

-  Phạm vi nghiên cứu: Toàn bộ địa giới hành chính thị xã Ngã Bảy bao gồm 6 đơn vị hành chính với 03 phường (Phường Ngã Bảy, Phường Lái Hiếu, Phường Hiệp Thành) và 3 xã (xã Hiệp Lợi, xã Đại Thành và xã Tân Thành) với quy mô diện tích tự nhiên là 78,07 km2.

- Ranh giới lập quy hoạch:

 + Phía Bắc: giáp huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

 + Phía Tây và Nam: giáp huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.

 + Phía Đông: giáp huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.

- Mục tiêu của Quy hoạch chung đô thị Ngã Bảy đến năm 2040 - tỉnh Hậu Giang là: Xây dựng thị xã phát triển thịnh vượng: Có cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng hiện đại với vai trò chủ chốt ở các lĩnh vực từ Dịch vụ - Công nghiệp - Nông nghiệp cùng với những sản phẩm có giá trị gia tăng cao; Đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về việc làm, tạo ra thu nhập và cơ hội phát triển cho người dân. Xây dựng thị xã Ngã Bảy có cấu trúc đô thị bền vững: Đạt hiệu quả trong sử dụng đất đai; Cải tạo, chỉnh trang các khu vực hiện hữu; Xây dựng hệ thống trung tâm và các khu đô thị mới hiện đại; Phát triển các khu vực nông nghiệp, hiện đại hóa các khu vực nông thôn; Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; Bảo vệ & nâng cao chất lượng môi trường; Tạo ra các nguồn lực, hình thành các dự án trọng điểm để phát triển kinh tế - xã hội.

- Thời điểm lập Quy hoạch chung đô thị Ngã Bảy đến năm 2040 - tỉnh Hậu Giang: năm: 2017

- Được UBND tỉnh Hậu Giang phê duyệt tại Quyết định 1012/QĐ-UBND ngày 1 tháng 07 năm 2017

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm các phần như sau:

*) Văn bản:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Ngã Bảy đến năm 2040 - tỉnh Hậu Giang

+ Thuyết minh Quy hoạch chung đô thị Ngã Bảy đến năm 2040 - tỉnh Hậu Giang

*) Bản vẽ:

- QH 01: Bản vẽ định hướng phát triển không gian đô thị

- QH 02: Bản vẽ đánh giá hiện trạng sử dụng đất

- QH 03: Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

- QH 04: Bản vẽ quy hoạch sử dụng đất

(qtrinh98-Acvn17)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi