0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung khu du lịch sinh thái, thể thao và nuôi trồng thuỷ hải sản hồ Xạ Hương, tỉnh Vĩnh Phúc

Định dạng tài liệu: (.dwg), (.pdf)

- Quy hoạch chung khu du lịch sinh thái, thể thao và nuôi trồng thuỷ hải sản hồ Xạ Hương, tỉnh Vĩnh Phúc

- Nội dung đồ án quy hoạch phân khu: Bổ sung tài liệu, số liệu, phân tích, đánh giá hiện trạng dân số, lao động, văn hóa trong khu vực, cơ sở khoa học về dự báo khách du lịch và nhu cầu nghỉ dưỡng, vui chơi... để làm rõ tính khả thi việc hình thành Khu du lịch sinh thái. Làm rõ hiện trạng sử dụng đất rừng đặc dụng trên cao độ +100m và đất quốc phòng để có giải pháp quy hoạch phù hợp.

- Được UBND tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo tại văn bản số 5945/UBND-CN3 ngày 09/08/2018 về QHPK về tỷ lệ 1/2000 khu du lịch sinh thái, thể thao và nuôi trồng thuỷ hải sản hồ Xạ Hương, tỉnh Vĩnh Phúc

- Mục tiêu của đồ án quy hoạch chung khu du lịch sinh thái, thể thao và nuôi trồng thuỷ hải sản hồ Xạ Hương, tỉnh Vĩnh Phúc là: phát triển du lịch, dịch vụ khu vực chân núi tam Đảo

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2018

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Các văn bản quy phạm pháp luật

+ Báo cáo thống kê số liệu

+ Các bảng tính toán

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ tổng quan mặt bằng

(Huycuong-thanhphuong99-Acvn10)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi