0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
0 EP
Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

- Đồ án QH chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt theo QH số 2357/QĐ –TTg ngày 04/12/2013.Với mục tiêu phát triển thành phố Đà Nẵng trở thành thành phố cấp quốc gia, hiện đại, là đô thị trung tâm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội vùng miền trung và tây nguyên. Phát triển không gian thành phố theo hướng toàn diện và bền vũng đảm bảo an ninh quốc phòng.

- Danh mục tài liệu bao gồm:

+ Thuyết minh tổng hợp (.word)-qnv

+ Bản vẽ

1. Định hướng phát triển không gian đô thị

2. Định hướng quy hoạch sử dụng đất

3. Phân vùng cảnh quan đô thị

4. Định hướng giao thông

5. Định hướng giao thông tuyến xe buýt

6. Định hướng giao thông tuyến BRT

7. Định hướng giao thông công cộng khác

8. Định hướng hệ thống cấp điện

9. Định hướng hệ thống cấp nước

10. Định hướng thoát nước mưa

11. Định hướng thoát nước bẩn

12. Đánh giá tác động môi trường

13. TMB QH chung thành phố Đà Nẵng

14. Quyết định phê duyệt

Định dạng tài liệu: Thuyết minh (file word)- Bản vẽ( file ảnh khổ lớn .JPG/PDF)

(nhh-qnv-acvn21)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi