0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung trung tâm thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng giai đoạn 2015 đến 2025 - tỉnh Kiên Giang

Định dạng tài liệu: (.pdf), (.png)

Quy hoạch chung trung tâm thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng giai đoạn 2015 đến 2025 - tỉnh Kiên Giang

- Khu vực lập quy hoạch có tổng diện tích khoảng 22.690ha. Định hướng đến năm 2020 quy mô đât đai khu trung tâm thị trấn khoảng 243ha, đến năm 2025 quy mô đất đai khoảng 274ha.

- Phạm vi ranh giới được xác định như sau: Phía Đông Bắc giáp đất trồng lúa, xã Thạnh Hưng; Phía Đông Nam giáp kênh Thốt Nốt; Phía Tây Bắc giáp kênh Ông Hai; Phía Tây Nam giáp kênh khu C.

- Được UBND tỉnh Kiên Giang phê duyệt tại Quyết định số 212-QĐ/UBND ngày 25 tháng 01 năm 2016

- Mục tiêu của đồ án Quy hoạch chung trung tâm thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng giai đoạn 2015 đến 2025 - tỉnh Kiên Giang là: Xây dựng trung tâm thị trấn Giồng Riềng là khu trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, dịch vụ, thương mại có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của thị trấn và huyện Giồng Riềng. Xây dựng Hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội đầy đủ, các điểm dịch vụ đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai và phù hợp với nhu cầu sử dụng hiện tại của thị trấn Giồng Riềng

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2016

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung trung tâm thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng giai đoạn 2015 đến 2025 - tỉnh Kiên Giang

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo giai đoạn đến năm 2025

+ QH 02: Bản vẽ định hướng phát triển không gian đến năm 2025

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch hệ thống giao thông

(quynhtrinh-thuvienxaydungvn3)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi