Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2016

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ vị trí và mối quan hệ vùng

QH-02: Bản dồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

QH-03: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và sử dụng đất

QH-04: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

QH-05: Sơ đồ định hướng phát triển không gian

QH-06: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-07: Bản đồ định hướng phát triển giao thông

QH-07.1: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

QH-07.2: Bản đồ quy hoạch cấp điện, cấp nước

QH-07.3: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

QG-08: Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 03.02.2020 | 10:15
Available in Ebook

Quy hoạch chung xây dựng đô thị Cửa khẩu Khẹo, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2025

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2016

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Bản vẽ

QH-01: Sơ đồ vị trí và mối quan hệ vùng

QH-02: Bản dồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

QH-03: Bản đồ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và sử dụng đất

QH-04: Bản đồ hiện trạng hạ tầng kỹ thuật

QH-05: Sơ đồ định hướng phát triển không gian

QH-06: Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

QH-07: Bản đồ định hướng phát triển giao thông

QH-07.1: Bản đồ quy hoạch chuẩn bị kỹ thuật

QH-07.2: Bản đồ quy hoạch cấp điện, cấp nước

QH-07.3: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường

QG-08: Bản đồ tổng hợp đường dây, đường ống

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]