Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2008

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-01: Bản đồ liên hệ vùng quy hoạch

QH-02.1: Bản đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp đất xây dựng và hiện trạng các công trình kiến trúc cảnh quan

QH-02.2: Bản đồ hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật hiện trạng thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường

QH-02.3: Bản đồ hiện trạng cấp nước, cấp điện

QH-02.4: Bản đồ hiện trạng đường giao thông

QH-04: Tổng mặt bằng quy hoạch định hướng không gian cảnh quan

QH-05: Bản đồ quy hoạch cơ cấu sử dụng đất phương án chọn

QH-06.1: Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông

QH-06.3: Bản đồ quy hoạch chung thoát nước mưa

QH-06.4: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

QH-06.5: Bản đồ quy hoạch cấp nước sạch

QH-06.6: Bản đồ quy hoạch chung cấp điện

QH-06.7: Bản đồ quy hoạch san nền chuẩn bị kỹ thuật

QH-06.8: Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

Date published: 20.12.2019 | 13:03
Available in Ebook

Quy hoạch chung xây dựng Đô thị du lịch sinh thái biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá đến năm 2020

Thông tin đồ án quy hoạch:

*Thời điểm lập quy hoạch: năm 2008

Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm đầy đủ các phần như sau:

* Thuyết minh tổng hợp

* Quyết định phê duyệt nhiệm vụ

* Quyết định phê duyệt quy hoạch

* Bản vẽ

Thiết kế đô thị

QH-01: Bản đồ liên hệ vùng quy hoạch

QH-02.1: Bản đồ đánh giá hiện trạng tổng hợp đất xây dựng và hiện trạng các công trình kiến trúc cảnh quan

QH-02.2: Bản đồ hiện trạng chuẩn bị kỹ thuật hiện trạng thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường

QH-02.3: Bản đồ hiện trạng cấp nước, cấp điện

QH-02.4: Bản đồ hiện trạng đường giao thông

QH-04: Tổng mặt bằng quy hoạch định hướng không gian cảnh quan

QH-05: Bản đồ quy hoạch cơ cấu sử dụng đất phương án chọn

QH-06.1: Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông

QH-06.3: Bản đồ quy hoạch chung thoát nước mưa

QH-06.4: Bản đồ quy hoạch thoát nước thải

QH-06.5: Bản đồ quy hoạch cấp nước sạch

QH-06.6: Bản đồ quy hoạch chung cấp điện

QH-06.7: Bản đồ quy hoạch san nền chuẩn bị kỹ thuật

QH-06.8: Bản đồ quy hoạch tổng hợp đường dây đường ống

Định dạng tài liệu: Bản vẽ file Autocad(.dwg), bản vẽ file ảnh (.jpg), thuyết minh (.pdf)

(bnt-hntt-Acvn12)

[Trở về] [Đầu trang]

Các tài liệu khác:
Tìm chúng tôi trên Facebook
Đóng [X]