0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng Đô thị du lịch Y Tý huyện Bát Xát - tỉnh Lào Cai

Định dạng tài liệu: (.png), (.pdf)

Quy hoạch chung xây dựng Đô thị du lịch Y Tý huyện Bát Xá - tỉnh Lào Cai

- Diện tích lập quy hoạch gồm toàn bộ diện tích xã Y Tý 8.602,79 ha trong đó tập trung phát triển đô thị vùng lõi 3.110 ha. Có ranh giới như sau: Phía Bắc giáp xã A Lù, huyện Bát Xát; Phía Nam giáp các xã Dền Sáng, Sàng Ma Sáo, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai và xã Sìn Suối Hồ, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu; Phía Đông giáp xã Trịnh Tường và xã Dền Sáng, huyện Bát Xát; Phía Tây là biên giới giáp Trung Quốc.

- Được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt theo Quyết định số 2212/QĐ-UBND ngày 29 tháng 06 năm 2020

Quy hoạch chung xây dựng Đô thị du lịch Y Tý huyện Bát Xát - tỉnh Lào Cai

- Mục tiêu của đồ án đó là: Là trung tâm hành chính (đô thị loại V - thị trấn) với du lịch là động lực phát triển kinh tế và là cơ sở để phân khu chức năng đô thị. Tiến tới tập trung đầu tư nâng cấp phát triển xã Y Tý lên đô thị loại V và thành lập thị trấn Y Tý. Hình thành một khu đô thị du lịch, hành chính mới (với các khu chức năng như khu bảo tồn làng bản, hành chính mới, khu resort cao cấp, dịch vụ homestay...) đặc trưng vùng núi Tây - Bắc, một khu du lịch bảo tồn và phát triển bền vững.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2020

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Đô thị du lịch Y Tý huyện Bát Xát - tỉnh Lào Cai

- Bản vẽ:

+ QH 01: Bản vẽ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và đánh giá đất xây dựng

+ QH 02: Bản vẽ định hướng phát triển không gian

+ QH 03: Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ QH 04: Bản vẽ quy hoạch giao thông

(quynhtrinh-Acvn8)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi