0971.659.624 thuvienxaydungvn@gmail.com
Liên hệ
Quy hoạch chung xây dựng đô thị Gốm - Đồng Tiến huyện Triệu Sơn đến năm 2025, tỉnh Thanh Hóa

Định dạng tài liệu: (.doc), (.jpg), (.pdf)

Quy hoạch chung xây dựng đô thị Gốm - Đồng Tiến huyện Triệu Sơn đến năm 2025, tỉnh Thanh Hóa

- Đô thị Gốm - Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa có vị trí phía Đông Nam huyện Triệu Sơn, cách trung tâm huyện 8 km, có hệ thống giao thông thuận lợi với trung tâm huyện cũng như thành phố Thanh Hóa. Xã Đồng Tiến với ngành nghề sản xuất nông nghiệp, thương mại dịch vu, phát triển khá toàn diện, phù hợp với xu hướng phát triển của toàn tỉnh Thanh Hóa nói chung và của huyện Triệu Sơn nói riêng. Quy hoạch chung xây dựng đô thị Gốm - Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn nhằm tạo tiền đề để đô thị phát triển theo hướng bền vững và đạt tiêu chí đô thị loại V. Khai thác tiềm năng lợi thế hiện có của xã và khu vực, gắn với tiềm năng của vùng, xây dựng đô thị Gốm – Đồng Tiến thành một điểm kinh tế động lực phía Đông Nam của huyện Triệu Sơn, gắn với yêu cầu phát triển của vùng. Tạo hướng đột phá về tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng Đồng Tiến thành một đô thị theo hướng văn minh hiện đại.v.v...

- Đồ án được phê duyệt tại Quyết định số 4519/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2015

Quy hoạch chung xây dựng đô thị Gốm - Đồng Tiến huyện Triệu Sơn đến năm 2025, tỉnh Thanh Hóa

- Mục tiêu của đồ án đó là: Rà soát đánh giá tình hình hiện trạng và thực hiện đầu tư xây dựng. Nêu rõ các yếu tố thuận lợi các yếu tố bất cập cần phải điều chỉnh tạo điều kiện phát triển cho đô thị. Khai thác tiềm năng lợi thế sẵn có, đề xuất giải pháp định hướng phát triển đô thị hợp lý, hiêu quả. Tạo đông lực thúc đẩy phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong vùng, tạo đà thúc đẩy quá trình đô thị hoá. Xây dựng đô thị Gốm - Đồng Tiến thành một đô thị hạt nhân lấy phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp làm động lực phát triển và đẩy mạnh quá trình đô thị hoá toàn vùng.

* Thời điểm lập quy hoạch: năm 2015

* Thành phần hồ sơ quy hoạch bao gồm:

- Thuyết minh:

+ Thuyết minh Quy hoạch chung xây dựng đô thị Gốm - Đồng Tiến huyện Triệu Sơn đến năm 2025, tỉnh Thanh Hóa

+ Quyết định phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đô thị Gốm - Đồng Tiến huyện Triệu Sơn đến năm 2025, tỉnh Thanh Hóa

- Bản vẽ:

+ Bản vẽ định hướng phát triển không gian

+ Bản vẽ hiện trạng kiến trúc cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật

+ Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất

+ Bản vẽ quy hoạch giao thông

(quynhtrinh-Acvn6789)

Nội dung tóm tắt
Thêm vào
Mời bạn đăng nhập để thêm tài liệu vào danh sách yêu thích!
Báo lỗi